Het streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusie is van groot belang voor elk bedrijf. Ethisch is het niet alleen de enige juiste keuze, misschien nog belangrijker is dat deze principes bijdragen aan de motivatie, creativiteit en het ondernemerschap onder medewerkers.

Ontdek hoe ‘digital coaching’ invulling geeft aan deze ambities. Dankzij digital coaching verbetert u de zelfreflectie en het welzijn onder medewerkers, wat tot uiting komt bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en prestaties. Zo geven uw medewerkers ook sneller navolging aan de gestelde kernwaarden van uw organisatie, simpelweg omdat ze meer capaciteiten, meer empathie voor de ander en meer waardering voor het bedrijf hebben.

Aandacht voor iedere medewerker en elke carrière

Zonder uitzondering draagt elke werknemer een steentje bij aan de ontwikkeling en realisatie van een inclusieve organisatie. Daarom is het niet alleen democratisch, maar ook essentieel dat bedrijven iedere medewerker een competente coach naar keuze bieden, ongeacht hun positie binnen de organisatie, hun opleidingsniveau, hun sekse, etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, fysieke beperkingen, smaak en voorkeuren, relatiestatus of religieuze en politieke overtuigingen. Coachingsgesprekken zijn er om werkelijk iedere werknemer te helpen zijn of haar doelen te bereiken, of ze nu klein of groot zijn.

Een cultuurboost met een lange-termijn-effect

Een cultuurboost met een lange-termijn-effect

Wetenschappelijk is het inmiddels gevalideerd dat digital coaching tot een lang aanhoudende positieve impact leidt. Het brengt bij elk persoon een psychologische transformatie teweeg, die ertoe leidt dat ze effectiever kunnen functioneren, beter met veranderingen en ontwikkelingen om kunnen gaan en meer open staan voor de mening en levenshouding van een ander. De effecten houden aan tot ongeveer 6 tot 12 maanden na de laatste coachingsessie.

Een positieve mindset bij alle medewerkers

Onze digital coaching formule helpt de leiders van vandaag beter om te gaan met ongemakkelijke alledaagse situaties. Dat is van groot belang, want de realisatie van een mentaal veilige omgeving is onderdeel van leiderschap. Coachhub wil bedrijven helpen om onbewust opgeworpen drempels te verlagen en verwijderen, door middel van een bedrijfsbrede aanpak die de zelfreflectie significant vergroot, bevooroordeeldheid wegneemt en culturele key performance indicators bloot legt.

‘Innovation by education’ is wat coaching gestuurd op

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie oplevert

96%

van de coachees constateert na 1 jaar dat hun gemoedstoestand en gedrag verbeterd zijn

91%

van de coachees signaleert 1 jaar dat hun zelfreflectie en -bewustzijn vergroot zijn

84%

van de coachees zegt na 1 jaar nieuwe inzichten opgedaan te hebben

Representatie doet ertoe

Voor een positieve invloed op je omgeving moet intern jouw stem echt meetellen. Wie digital coaching in directe verbinding brengt met het streven naar Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DG&I), oogst langdurige effecten. Coaching leidt tot een krachtenveld dat nodig is om een inclusieve werkomgeving te creëren en de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten.

• Bedrijven met zogenaamde ‘tweedimensionale’ diversiteit beschikken over 45% meer kans op succesvolle marktexpansies en 70% meer kans op het succesvol betreden van een compleet nieuwe markt. (Harvard Business Review)

• Managementteams van bedrijven met een betere man-vrouw balans halen in de regel 19% meer omzet uit innovatie (Boston Consulting Group)

• Organisaties die inclusie stimuleren en in stand houden, nemen beslissingen 2x sneller en dat met maar de helft van de vergaderingen (Forbes)

• Ethisch diverse teams presteren 35% beter dan niet-diverse teams en werken met meer gevoel voor elkaar samen. (MIT)

• Managementteams met een grotere genderdiversiteit blijken 21% meer kans te maken op het vergroten van de winstresultaten (Mckinsey & Company)

Het gevoel erbij te horen

Het gevoel erbij te horen

Coaching helpt bij het creëren van een bedrijfscultuur waarin zowel de minder- als de meerderheid zich thuis voelt, vrij hun mening kunnen uiten en zich tevreden stemmen met het feit dat iedereen uniek is. Studies hebben aangetoond dat wanneer de diversiteit groter is, ook de werktevredenheid toeneemt.

Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Bij CoachHub leven we volgens het mantra WEES JEZELF. Wij zijn ervan overtuigd dat coaching helpt om de barrières die een rechtvaardige werkomgeving in de weg staan weg te nemen. Met een wereldwijde pool van 2500+ gecertificeerde topcoaches, die samen meer dan 60 talen spreken, geloven we dat iedereen, van leidinggevenden tot nieuwkomers in een bedrijf, de kracht van coaching kan benutten om DGI teweeg te brengen.

Wilt u weten wat CoachHub voor uw bedrijf kan betekenen?

Bel ons (+31 2080 80855), email ons (mail@coachhub.com) of vraag een demo aan